Welkom

Welkom op de website van Leo Zuidweg Interim- en projectmanagement.


Regelmatig en steeds vaker doen zich situaties voor waardoor ondernemingen of organisaties tijdelijk en op korte termijn (extra) capaciteit of kennis en ervaring wensen in te huren. De aanleidingen hiervoor zijn divers:

  • plotselinge vacature, door (tijdelijk) wegvallen directeur of manager
  • behoefte aan extra management ondersteuning (te weinig mankracht)
  • stuurloze dochteronderneming
  • gebrek aan mankracht voor een bijzonder project
  • acute crisissituatie
  • fusie of overname
  • gewenste implementatie  van cultuurverandering
  • noodzaak tot herstructurering

In dergelijke situaties is het inhuren van Leo Zuidweg Interim- en projectmanagement een passende oplossing.