TSA Safety Services detacheert (brand) veiligheidspersoneel, met name in de (petrochemische) industrie.

Nadat het bedrijf een moeilijk jaar achter de rug had, werden de vooruitzichten weer beter. Voor de gewenste groei en investeringsplannen was er behoefte aan herfinanciering. Daarnaast was er de wens om de administratieve organisatie eens goed te analyseren en te verbeteren, en een management informatie systeem op te zetten. Met deze vragen kwam directeur Rody Degeling in maart 2010.

Aanpak en resultaat

Gegeven de uitgangspositie was herfinanciering geen gelopen race. De juiste informatie is verzameld, en er is een reële meerjarenbegroting met bijbehorende liquiditeitsplanning gemaakt. Met uitgebreide onderbouwingen in een goed gestructureerd verhaal is de financiering er gekomen en kon het bedrijf verder groeien.

Na een uitgebreide analyse van de administratieve organisatie is de financiële afdeling gereorganiseerd en zijn taken anders verdeeld. De werkwijze is hierdoor een stuk efficiënter geworden. De procedures zijn vastgelegd en geborgd. Er is, op basis van een inventarisatie naar de behoefte bij directie en management, een management informatiesysteem opgezet en geïmplementeerd. Na afronding van de opdracht was de afdeling zelfstandig in staat deze informatie maandelijks te genereren.