Heeft u op korte termijn extra capaciteit, kennis en ervaring op het gebied van interim- of projectmanagement nodig?

Dan is inzet van Leo Zuidweg Interim- en projectmanagement de oplossing!
Graag kom ik uw bedrijf tijdelijk versterken. Samen lossen we het probleem op of zetten we uw bedrijf (weer terug) op de rails.

 

Interim- en Projectmanagement

Interim-management  kenmerkt zich door het tijdelijke karakter en de projectmatige aanpak. Door een objectieve blik en het stellen van onverwachte vragen worden duurzame oplossingen nagestreefd voor organisatievraagstukken.  Kenmerkend daarbij is enerzijds het (operationeel) managen van de bestaande organisatie (“going concern”) en daarnaast het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen. Doordat de interim manager geen deel uitmaakt van de bestaande cultuur en de gebruikelijke werkwijzen, wordt extra energie, kennis en ervaring toegevoegd aan de organisatie.

Bij projectmanagement gaat het om het inbrengen van specifieke deskundigheid op één of meerdere deelgebieden. Dit kan in combinatie met interim-management maar ook separaat hiervan. In laatstgenoemde situatie stelt het de organisatie in staat zich volledig te blijven concentreren op de core business.

 

Mijn specifieke expertise

Binnen het brede spectrum van aanleidingen en toepassingen van interim-management richt ik mij met name op overbruggingsmanagement en functioneel management, op de deelgebieden financiën, HRM, en facilitair, of een combinatie hiervan. Voorbeelden van projecten waarin ik expertise en ervaring heb opgebouwd:

  • ondersteuning en advisering in bedrijfsvoering;
  • reorganisatie, inkrimping, ontslagprocedures;
  • opzetten en implementeren Management Informatie Systeem;
  • conflictbemiddeling in arbeidsrelaties;
  • opzetten professioneel HRM-beleid, introduceren nieuwe HRM-activiteiten of instrumenten;
  • integratieproces na overname en harmonisering arbeidsvoorwaarden;
  • bedrijfsopvolging.