Heykon houdt zich onder andere bezig met bouwmanagement en advies, en Duradis met duurzaam vastgoed.

Beide bedrijven maken een groei door. Vanuit de directie is de vraag gekomen om gedurende een langere periode voor een beperkt aantal uren per week, de directie te adviseren en ondersteunen om de bedrijfsvoering te professionaliseren.

Aanpak en resultaat

Op diverse deelgebieden zijn we aan de slag gegaan.

Om de acquisitiekracht van het bedrijf te vergroten, is een Raad van Advies opgericht. De financiële administratie is opnieuw ingericht, en er is een management informatie systeem opgezet.  Met betrekking tot de projecten is er beter inzicht gekomen in de planning en de resultaten (voor- en nacalculaties). Dit wordt wekelijks gedeeld met de betrokken medewerkers in een werkoverleg.  Ook op HR gebied heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden: arbeidsovereenkomsten zijn gestandaardiseerd, er is een handboek arbeidsvoorwaarden opgesteld en functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn geïntroduceerd.

Op al deze deelgebieden zijn Heykon en Duradis klaar voor de volgende stap in verdere groei.