Leo Zuidweg interim management

Binnen het brede spectrum van aanleidingen en toepassingen van interim-management richt Leo Zuidweg Interim- en projectmanagement zich met name op overbruggingsmanagement, functioneel management (financiën, HRM, facilitair) en projectmanagement. Te denken valt aan:
  • tijdelijke invulling van een vacature of waarneming van directie of management met (eind)verantwoordelijkheid in beleid- en beheersmatige zaken (algemeen management)
  • het  leidinggeven aan bedrijfsbureau of stafafdelingen
  • het uitvoeren van (deel)managementtaken op het gebied van financiën, HRM of facilitaire zaken
  • doorvoeren van gekozen herstructurering of nieuwe strategie
  • opbouw en motiveren van een nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie