RAE Benelux en 7 Solutions zijn bedrijven gespecialiseerd in gasdetectie.

Binnen het bedrijf is de uitvoering van het personeelsbeleid grotendeels belegd in de lijn. Het professioneel vormgeven van het personeelsbeleid en specifieke vraagstukken, was belegd bij directie en hogere management. In de praktijk bleek dat daar onvoldoende tijd en expertise was. Om deze reden is besloten het HR beleid en specifieke vraagstukken, extern en op adhoc (afroep) basis neer te leggen bij Leo Zuidweg Interim- en projectmanagement.

Aanpak en resultaat

De opdracht is “low-profile” gestart en loopt sinds november 2017 voor onbepaalde tijd door. Tot op heden is er aandacht geweest voor ziekteverzuimbegeleiding, vastleggen van secundaire arbeidsvoorwaarden en adhoc advisering, onder andere bij conflictsituaties.