Inprevo is actief op het gebied van veiligheid en preventie, door training, consultancy en levering van brandpreventie- en veiligheidsmiddelen.

Als gevolg van diverse fusies en overnames, waren er binnen de organisatie diverse sets aan afspraken en arbeidsvoorwaarden. Vanuit de directie is gevraagd hier uniformiteit in aan te brengen naar de toekomst, en de bestaande arbeidsvoorwaarden zoveel als mogelijk te harmoniseren, zonder substantieel extra kosten.

Aanpak en resultaat

De bestaande arbeidsvoorwaarden zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Op basis hiervan, is een nieuw handboek arbeidsvoorwaarden gemaakt, dat geldt als basis voor alle nieuwe medewerkers. De nog bestaande afwijkingen zijn in beeld gebracht en vastgelegd. In overleg met de OR worden deze nog zoveel als mogelijk geharmoniseerd.