Moeleker is gespecialiseerd in grootkeuken apparatuur. Toen Leo werd gevraagd voor deze opdracht zat het bedrijf al in zeer zwaar weer. Eigenlijk was het al vijf over twaalf.

De vraag van directie (èn stakeholders) was op zeer korte termijn een personeelsinkrimping en reorganisatie door te voeren om het bedrijf weer gezond te maken, een herfinancieringstraject op te starten en de bedrijfsvoering te professionaliseren.

Aanpak en resultaat

Na een korte en intensieve analyse, is direct een reorganisatie doorgevoerd inclusief een flinke personeelsinkrimping. Dit was helaas onvermijdelijk. Daarnaast zijn ook direct diverse andere bezuinigingen doorgevoerd. Een management informatie systeem is opgezet, om snel inzicht te krijgen waar het geld werd verdiend en verloren. Binnen een paar maanden is het gelukt het bedrijf van verliesgevend weer winstgevend te maken, een prestatie van formaat. Helaas bleek de schuldenlast te groot voor een herfinancieringstraject en had één stakeholder niet langer vertrouwen en geduld. Vervolgens is het bedrijf optimaal voorbereid op een doorstart na faillissement, hetgeen succesvol is gelukt