Leo Zuidweg projectmanagement

Bij projectmanagement gaat het om het inbrengen van specifieke deskundigheid op één of meerdere deelgebieden. Dit kan in combinatie met interim-management maar ook separaat hiervan. In laatstgenoemde situatie stelt het de organisatie in staat zich volledig te blijven concentreren op de core business.