Leo Zuidweg interim management

Interim-management kenmerkt zich door het tijdelijke karakter en de projectmatige aanpak. Door een objectieve blik en het stellen van onverwachte vragen worden duurzame oplossingen nagestreefd voor organisatievraagstukken. 

Kenmerkend daarbij is enerzijds het (operationeel) managen van de bestaande organisatie (“going concern”) en daarnaast het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen. Doordat de interim manager geen deel uitmaakt van de bestaande cultuur en de gebruikelijke werkwijzen, wordt extra energie, kennis en ervaring toegevoegd aan de organisatie.

Interim-management is geen symptoombestrijding: door het streven naar en realiseren van structurele oplossingen maakt de interim-manager zichzelf op termijn overbodig. Interim management is hierdoor een professie die specifieke kennis, vaardigheden en ervaring veronderstelt.