Artikelen

DNA onderneming moet veranderen
bron:
Financieel Dagblad
datum:
27-05-2009

> terug naar overzicht
> stuur door

DNA onderneming moet veranderen

De samenleving is in verwarring en zoekt naar een nieuw sociaal-economische ordening. Beursfondsen, energiebedrijven, woningbouwcorporaties, zorginstellingen- de meeste zitten gevangen in de oude manier van werken. Investeren in verandering is urgenter dan ooit. Het advies van Guus Berkhout en Wim de Ridder, hoogleraar aan respectievelijk de TU Delft en Universiteit van Twente aan de top van bestuurlijk Nederland: bereid je voor op de nieuwe tijd en begin met je businessmodel.

Het businessmodel is de DNA van de onderneming. Zo’n model laat het bestaansrecht van de onderneming zien, of economisch geformuleerd, laat de rationaal zien achter het rendement op gemaakte investeringen. Slechte rendementen duiden op slechte businessmodellen of op een slechte implementatie daarvan. Waar moet de nieuwe generatie businessmodellen aan voldoen? Het begint met een unieke waardepropositie voor de klantgroepen van de onderneming:  wat kun je voor ze doen - adviseren, in staat stellen, ontzorgen - dat anderen niet kunnen. De bancaire sector bijvoorbeeld, heeft het op dit cruciale punt wel heel erg laten afweten. De klant was helemaal uit het zicht en de top vertoonde massaal imitatiegedrag.

Op de tweede plaats komt de rendementsformule in beeld: de waardepropositie moet worden gekoppeld aan wat de klant bereid is te betalen, aan de interne kosten van de benodigde inspanningen en aan de externe onzekerheden van de markt. Ondernemingen moeten daarbij het vertrouwen van de samenleving genieten. Zo worden bijvoorbeeld hoge bedrijfsrendementen die ten koste gaan van de samenleving, denk aan misleidende productinformatie of verbiorgen milieukosten, maatschappelijk niet meer geaccepteerd.

Tenslotte is er nog een belangrijke derde component. Ondernemingen moeten meer dan ooit actief gaan functioneren in sociale netwerken met de omgeving. Ze moeten een beroep doen op de collectieve intelligentie van klanten en toeleveranciers. Dat heeft grote gevolgen voor de bedrijfscultuur.

De top van bestuurlijk Nederland zou zich in deze hectische periode een aantal strategische vragen moeten stellen: ken ik mijn eigen businessmodel wel voldoende of improviseer ik maar wat? Begrijp ik alle onderdelen van het model goed genoeg of pas ik iets toe wat ik eigenlijk niet begrijp? Heb ik een onderscheidend model of hobbel ik achter de concurrentie aan? De crisis biedt een gouden kans om afscheid te nemen van organisaties die vasthouden aan een sterk verouderde werkwijze. 

> terug naar overzicht
> stuur door